Duzină [sumbră] de cuvinte [nu tocmai sumbre]

Dinspre dependenţa de măsluite cântare,

De scorbura malignă unde binele moare,

De răul ce ştie să se facă iubit,

De murdarul negru însufleţit,

Venea, în armonie cu dureri fără nume,

Pe-un monocromatic siaj de amărăciune,

Un cerc de fluturare de batistă –

Spre alipire de-o lacrimă tristă.