Pe marginea unei fotografii

Văzduhul mirosea a tei

În noaptea fără lună

Când te-ai uitat în ochii mei

Şi-ai spus că sunt nebună;

Nebună fiindcă te iubesc

Când totul ne desparte!

Ţie doar florile-ţi rodesc

Şi-n scoarţa-ţi eşti departe…